Bà LÊ THỊ THU THUỶ

Kế toán trưởng - Thành Viên HĐQT

Bà LÊ THỊ THU THUỶ

Kế toán trưởng - Thành Viên HĐQT

Trình độ, năng lực:

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp (Đại học kinh tế Quốc dân);
Chứng chỉ hành nghề kế toán trưởng ( Bộ tài chính).

Vị trí/chức vụ:

Kế toán trưởng HCD

Lĩnh vực chuyên môn:

Chuyên gia quản trị tài chính doanh nghiệp và thu xếp nguồn vốn

Quá trình công tác:
04/2018- Nay: Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
01/2013 - 2018: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
05/2011 – 12/2012: Kế toán trưởng Công ty CP XNK Thép Nam Hải
04/2010 – 04/2011: Trưởng Phòng hành chính Nhân sự Công ty CP Tư vấn thuế Việt Nam
03/2009 – 03/2010: Phó Phòng Tổng hợp Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (AACC) - Văn phòng Hà Nội
05/2005 – 02/2008: Trưởng Phòng Kinh doanh XNK Công ty TNHH TM và DV Đức Giang
07/2002-04/2005: Kế toán Công ty TNHH thương mại Thắng Huy

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group