Ông VŨ TRỌNG HUÂN

Phó tổng giám đốc

Ông VŨ TRỌNG HUÂN

Phó tổng giám đốc

Trình độ, năng lực:

Kỹ sư chế tạo máy (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Vị trí/chức vụ:

Phó tổng giám đốc HCD

Lĩnh vực chuyên môn:

Chuyên gia quản trị sản xuất và Tái cấu trúc doanh nghiệp

Quá trình công tác:

02/2012 - nay: Phó tổng giám đốc HCD
07/2009 - 01/2012: Phó giám đốc Công ty TNHH Thép Thành Đô
02/2007 - 06/2009: Phó phòng Kinh doanh Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát.
09/1999 – 01/2007: Quản đốc phân xưởng Công ty TNHH MTV Xe đạp Thống Nhất.

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group