Ông NGUYỄN NHƯ DƯƠNG

Thành viên HĐQT ( Từ nhiệm 25/4/2020 )

Ông NGUYỄN NHƯ DƯƠNG

Thành viên HĐQT ( Từ nhiệm 25/4/2020 )

Trình độ, năng lực:

Cử nhân quản trị kinh doanh (Đại học kinh tế Quốc dân)
Cử nhân kế toán doanh nghiệp ( Đại học kinh tế Quốc dân).

Vị trí/chức vụ:

Thành viên HĐQT HCD ( Từ nhiệm kể từ 25/4/2020 )

Lĩnh vực chuyên môn:

Chuyên gia quản trị sản xuất, thương mại và Marketing

Quá trình công tác:

09/2015 - 25/4/2020: Thành viên HĐQT HCD
05/2011 - 8/2015: Phó tổng giám đốc HCD
02/2009 - 04/2011: Phó giám đốc trung tâm kinh doanh Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát.
07/2005 – 01/2009: Phó trưởng Phòng KT-TC Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
08/2001 -06/2005: Phó trưởng Phòng KT-TC Công ty CP Tập đoàn công nghệ CMC

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group