Ms NGUYEN THI THANH PHUONG

Member of Internal Control of HCD Group

Ms NGUYEN THI THANH PHUONG

Member of Internal Control of HCD Group

Trình độ, năng lực:

Vị trí/chức vụ:

Trưởng Ban kiểm soát HCD ( Miễn nhiệm từ 09/6/2023 )

Lĩnh vực chuyên môn:

Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Twitter HCD Group Linkedin HCD Group Instagram HCD Group Youtube HCD Group