Bà NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Trưởng Ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Trưởng Ban kiểm soát

Trình độ, năng lực:

Vị trí/chức vụ:

Trưởng Ban kiểm soát HCD ( Miễn nhiệm từ 09/6/2023 )

Lĩnh vực chuyên môn:

Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group