Bà VŨ THỊ NHƯ NGỌC

Thành viên Ban kiểm soát

Bà VŨ THỊ NHƯ NGỌC

Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ, năng lực:

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên (Bộ Tài chính).

Vị trí/chức vụ:

Thành viên Ban Kiểm soát HCD

Lĩnh vực chuyên môn:

Chuyên gia tài chính, kiểm toán và quản trị doanh nghiệp

Quá trình công tác:

Từ 2012 - T6/2014: Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương – Chi nhánh Thái Nguyên
Chức vụ: Phụ trách Nhân sự
Từ T8/2014 - 2016: Quận ủy quận Đống Đa
Chức vụ: Chuyên viên
Từ 2017 - 2019: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD
Chức vụ: Trưởng phòng HCNS
Từ 2019 - nay: Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng & thương mại Bảo Minh
Chức vụ: Trưởng phòng HCNS

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group