Ông Nguyễn Hữu Quyên

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Quyên

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ, năng lực:

Tu nghiệp sinh Hàn Quốc

Vị trí/chức vụ:

Thành viên Hội đồng Quản trị HCD

Lĩnh vực chuyên môn:

Chuyên gia về quản lý chất lượng, kỹ thuật sản xuất

Quá trình công tác:

- Từ 10/2015 - 2021: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
- Từ 2004 – 2015 : Chuyên viên tại Công ty TNHH Youyan Korea
- Từ năm 1998 – 2004: Tu nghiệp sinh tại Hàn Quốc
- Từ 1992 - 1998: Trường kỹ thuật xây dựng Việt Xô

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group