Tấm lát sàn

Tấm lát sàn

Views: 427
Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy NTA, với 02 kích thước tiêu biểu:
===> KT 1220 x 180 x 4 mm+_0.5
===> KT 935 x 152 x 4 mm+_0.5
Contact To Order Hotline:+84 965.067.772
Share this article: 

Details Information

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy NTA, với 02 kích thước tiêu biểu:
===> KT 1220 x 180 x 4.5 mm+_0.5
===> KT 935 x 152 x 4 mm +_0.5
Tags:

Latest News