Tấm ốp trang trí vân đá

Tấm ốp trang trí vân đá

Views: 673
- Sản phẩm tấm ốp trang trí vân đá 3 lơp
1. Độ dầy : 8mm
2. Khổ 600mm
3. Đồ dài tiêu chuẩn: 2800mm
Contact To Order Hotline:+84 965.067.772
Share this article: 

Details Information

- Sản phẩm tấm ốp trang trí vân đá 3 lơp
1. Độ dầy : 8mm
2. Khổ 600mm
3. Đồ dài tiêu chuẩn: 2800mm
Tags:

Latest News